Nov 27, 2020

Tác giả

Bao Chửng - 包拯
Hình ảnh
#1
tiểu sử tác giả

Bao Chửng 包拯 (999-1062) người Hợp Phì, Lư Châu (nay là thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc), đậu tiến sĩ năm 1027, đã từng giữ các chức vụ quan trọng như Giám sát ngự sử, Trực học sĩ Long Đồ các, phủ doãn Khai Phong, Khu mật Phó sứ(tương đương với phó tể tướng). Cha ông là Bao Nghi từng giữ chức đại phu trong triều. Sau khi qua đời, Bao Nghi được phong Hình Bộ Thị Lang. Ông chỉ còn để lại một bài thơ khi bước vào con đường hoạn lộ. Tuy ông chỉ để lại một bài nhưng vì thế nó lại càng quý và có ý nghĩa: Bài thơ như lời thề sắt son, như những châm ngôn chắc nịch tạc sâu vào bia đá khiến cho tấm gương về cuộc đời Bao Công vốn đã sáng đẹp lại càng thêm sức hấp dẫn, thuyết phục đối với hậu thế.

Nguồn: Thơ văn cổ Trung Hoa, mảnh đất quen mà lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo Dục, 1999

1. Thư Đoan Châu quận trai bích

Tất cả các bài của tác giả Bao Chửng - 包拯:

Bao Công & bài thơ duy nhất còn lại của ông. - Bùi Thụy Đào Nguyên, soạn. - Viết về tác giả & tác phẩm - Jan 13, 2009
Thư Đoan Châu quận trai bích - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 01, 2008