Dec 04, 2020

Tác giả

Duyên Anh
Hình ảnh
#1

Nhà văn nhà báo Duyên Anh (1935-1997) là khuôn mặt khó vẽ nhất trong những chân dung văn nghệ sĩ nổi tiếng sau 1954 tại miền Nam.

Duyên Anh tên khai sinh là Vũ Mộng Long, người Thái Bình, sinh ngày 16 tháng 8, 1935, năm 1954 bỏ gia đình lớn, di cư vào Sài Gòn một mình, sinh sống trong ngành thông tin thuộc Bộ Thông Tin.

Tất cả các bài của tác giả Duyên Anh:

Rồi người lính có về không? - Tùy bút - Bút ký - Apr 26, 2018