Nov 21, 2019

Tác giả

Nguyễn Bá Triệu
Nguyễn Bá Triệu

trieu28@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Bá Triệu:

CHÚC TẾT “BÍNH THÂN” - Thơ mới hiện đại VN - Feb 02, 2016
Đấng Siêu Nhên - Thơ trào phúng - Feb 02, 2016