Dec 01, 2020

Tác giả

Trần Quang Khải
Trần Quang Khải (chữ Hán: 陳光啓; tháng 10, 1241 – 26 tháng 7, 1294), hay Chiêu Minh Đại vương (昭明大王), là một thân vương quý tộc nhà Trần, làm đến chức Tể tướng đời Trần Thánh Tông, coi cả mọi việc trong nước.

Sang đời Trần Nhân Tông, năm Thiệu Bảo thứ 4, khi quân Nguyên vào cướp, ông được phong chức Thượng tướng Thái sư, lãnh binh trấn giữ mặt Nam đất Nghệ An, lập công lớn tại Chương Dương Độ. Khi dẹp tan quân Nguyên, triều đình xét công, ông đứng vào bậc nhất.[1Chiêu Minh đại vương sinh vào tháng 10 âm lịch, năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 10 (1241)[2]. Về danh nghĩa, ông là con thứ 3 của Thái Tông Nguyên Hiếu hoàng đế, mẹ là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu Lý thị. Trên thực tế, ông là em ruột với Thánh Tông Tuyên Hiếu hoàng đế. Người anh đầu Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang của ông, dù cùng mẹ sinh, nhưng lại là con của Khâm Minh đại Vương Trần Liễu.


"Quang Khải lúc mới sinh, phát chứng kinh suýt chết, Thái Tông lấy áo của Thượng hoàng và thanh gươm báu truyền quốc để bên cạnh rồi bảo ông: "Nếu sống lại, sẽ ban cho những thứ này". Đến khi sống lại, Thái Tông nói: "Gươm báu truyền quốc, không thể trao bừa, chỉ ban cho áo của Thượng hoàng thôi".


 Đại Việt Sử ký Toàn thư

Tất cả các bài của tác giả Trần Quang Khải:

Xuân nhật hữu cảm I, II - Đường thi Việt Nam - Jan 19, 2016