Dec 02, 2020

Tác giả

Phan Nam
Hình ảnh
#1
Tác giả: Phan Văn Nam. Bút danh: Phan Nam. Ngày sinh: 14/06/1995
Quê quán: Tiên Phước – Quảng Nam.
Email: phanvannamsp@gmail.com. Phone: 01686 642 109
Hiện đang học tại lớp báo chí, Khoa Ngữ Văn, Trường ĐH sư phạm – ĐH Đà Nẵng.

Tất cả các bài của tác giả Phan Nam:

Chùm Thơ Phan Nam - Thơ mới hiện đại VN - Mar 22, 2016
Thổi Hồn Vào Lửa & Người Đàn Bà - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2016
Cánh Đồng Thời Gian - Tùy bút - Bút ký - Mar 18, 2016
Mong Manh Khói Chiều / Chiếc Nón Cời Của Mẹ / Trôi - Thơ mới hiện đại VN - Jan 11, 2016