Sep 24, 2021

Tác giả

Minh Hà & Kim bàng Sanh

Minh Hà & Kim bàng Sanh  kimbangsanh62@yahoo.com.vn

Tất cả các bài của tác giả Minh Hà & Kim bàng Sanh:

Tâm Sự P.1 & 2 / Thuyền Neo Bến Mới. - Thơ xướng họa - Jul 03, 2015
Tinh Buồn I & II / Tình Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 26, 2015