Sep 18, 2021

Tác giả

Song Phượng
Email nguyensongphuongfrance@gmail.fr
Họ Tên Nguyensongphuong
Thành phố Paris

Tất cả các bài của tác giả Song Phượng:

We Are One - Chúng Ta Là Một - Thơ đấu tranh - Jul 28, 2015
Ru Em Sài Gòn - Thơ mới hiện đại VN - Jun 15, 2015
Ngày Phật Đản Vui - Thơ mới hiện đại VN - May 19, 2015
Nếu Vắng Mẹ - YouTube - May 09, 2015
Cháu tôi Tròn Ba Tháng Tuổi - Thơ mới hiện đại VN - May 09, 2015
Bánh Bèo Chay Nặng Tình Mẫu Tử - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2015
Vọng Cố Hương - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2015
Bốn Mươi Năm Nhìn Lại - Thơ đấu tranh - Apr 20, 2015