Nov 29, 2020

Tác giả

Lư Luân 盧綸 (748-800)

Lư Luân 盧綸 (748-800) tự Doãn Ngôn 允言, người Hà Trung (nay là tỉnh Sơn Tây). Trong thời Đại Lịch, đời Đường Đại Tông, thi nhiều lần không đậu, sau có người tiến cử ra làm quan chức uý tại Văn Khanh, lần lần thăng đến chức Hộ bộ lang trung, giám sát ngự sử. Tham gia quân đội nhiều năm, thơ ông phóng khoáng, quan tâm nhiều đến đời sống nhân dân.

Lư Luân là một trong mười tài tử thời Đại Lịch (chín người kia là Cát Trung Phu, Hàn Hoành, Tiền Khởi, Tư Không Thự, Miêu Phát, Thôi Động, Cảnh Vi, Hạ Hầu Thẩm, Lư Đoan). 


Xuân nhật đăng lâu hữu hoài 春日登樓有懷
Cảm xúc lên lầu ngày xuân

春日登樓有懷

花正濃時人正愁,
逢花卻欲替花羞。
年來笑伴皆歸去,
今日晴明獨上樓。

Xuân nhật đăng lâu hữu hoài

Hoa chính nùng thì nhân chính sầu,
Phùng hoa khước dục thế hoa tu.
Niên lai tiếu bạn giai quy khứ,
Kim nhật tình minh độc thướng lâu.

  


Dịch nghĩa

Đúng lúc hoa nở đẹp thơm lừng thì ta lại buồn,
Trước hoa, ta hổ thẹn với hoa.
Những bạn hữu cùng đi ngắm hoa với ta đã quy tiên cả,
Hôm nay ngày xuân trong sáng còn mình ta lên lầu.

 

Tất cả các bài của tác giả Lư Luân 盧綸 (748-800):

Sơn cư 山居 Sống ở núi - Đường thi Trung Quốc - Mar 21, 2015