Sep 28, 2020

Tác giả

Mai Tuyết
Hình ảnh
#1Tên : Thành Mai Tuyết

Mail : thanhmaituyêt60@gmail.com

Tác Phẩm "Người Đàn Bà Nhặt Nỗi buồn của Mai Tuyết đã thắng
Giải nhất(giải B không có giải A) của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT VN năm 2017. Từ năm 2016 đến nay Mai Tuyết đã thắng nhiều giải thơ khác.

Tất cả các bài của tác giả Mai Tuyết:

Ngày Hạnh Ngộ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 14, 2020
Người Đàn Bà Nhặt Nỗi Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2020
Về với biển - Thơ mới hiện đại VN - Jun 25, 2015
Bóng Chiều - Thơ mới hiện đại VN - Jun 15, 2015
Có một mùa đã xa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 12, 2015
Khúc Tháng Sáu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 01, 2015
Em Sài Gòn Hàng Me và Nỗi Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - May 25, 2015
Ngang Qua Mùa Mưa - Thơ mới hiện đại VN - May 11, 2015
Vết Xước - Thơ mới hiện đại VN - Apr 29, 2015
Trăng Thiếu Phụ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2015
Không Thể Giữ Cho Nhau - Thơ mới hiện đại VN - Apr 18, 2015
Đêm Không Anh - Thơ mới hiện đại VN - Mar 13, 2015
Mưa Tháng Giêng - Thơ mới hiện đại VN - Mar 11, 2015