Dec 01, 2020

Tác giả

Trương Hỗ 張祜

Trung Quốc » Trung Đường

Trương Hỗ 張祜 (khoảng 785-849) tự Thừa Cát 承吉, người Thanh Hà (nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), nổi tiếng về thể cung từ, thơ có 10 quyển.

Đề Kim Lăng độ
Đề Tô Tiểu Tiểu mộ1
Đề Tùng Đinh dịch1
Độc Trì Châu Đỗ viên ngoại "Đỗ Thu Nương thi"1
Bạt bồ ca1
Bưu đình tàn hoa1
Cảm cựu1
Chính nguyệt thập ngũ dạ đăng1
Dương liễu chi kỳ
Dương liễu chi kỳ
Hà Mãn Tử12
Hồ Vị Châu2
Hoa Thanh cung kỳ
Mã Ngôi pha1

 
Mạc Sầu nhạc1
Mục hộ sa1
Ngẫu đề1
Phát Thục khách1
Quá Phần thuỷ quan1
Túng du Hoài Nam1
Tập Linh đài kỳ 11
Tập Linh đài kỳ 22
Tặng nội nhân3
Tự quân chi xuất hĩ1
Thính tranh1
Tuỳ cung hoài cổ1
Vũ lâm
linh 2何 滿 子 張祐 

故 國 三 千 里 
深 宮 二 十 年 
一 聲 何 滿 子 
雙 淚 落 君 前 

Hà Mãn Tử - Trương Hựu

Cố quốc tam thiên lý, 
Thâm cung nhị thập niên. 
Nhất thanh "Hà mãn tử", 
Song lệ lạc quân tiền . 

Quê hương xa cách ba nghìn dặm 
Hai mươi năm cung cấm xa nhà 
Lẫy "Hà Mãn Tử" lời ca 
Trước vua lệ chảy xót xa cung đàn ... 

Hà mãn tử (何滿子) là tên một bài hát. 
Niên hiệu Khai Nguyên đời Đường, một kỷ nữ ở Thương Châu bị tội tử hình, 
dâng khúc Hà mãn tử nầy cho vua để xin chuộc mạng, nhưng cuối cùng cũng không khỏi bị tội chết. Về sau điệu ca ấy được lưu hành rộng rãi, nhất là đời Tống đã trở thành một thể tài của loại ca từ được yêu chuộng trong các kỷ viện .

Badmonk - Tâm nhiên

http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=7694

 

Tất cả các bài của tác giả Trương Hỗ 張祜:

Đề Kim Lăng độ - Đề bến đò Kim Lăng - Đường thi Trung Quốc - Mar 09, 2015