Dec 04, 2020

Tác giả

Trần Quốc Nại
nai tran
naihoatran@yahoo.com

Trần Quốc Nại & Trần Thanh Hoa

Tất cả các bài của tác giả Trần Quốc Nại:

Diểm Danh & Nằm Bệnh - Thơ xướng họa - Jun 07, 2016
Ai Bảo Là Nhược Tiểu - Thơ đấu tranh - Aug 16, 2015
Đảng Dạy - Thơ đấu tranh - Jul 12, 2015
Cờ Vàng, - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2015
Chúc Mừng Năm Mới Huệ Thu : - Đường thi Việt Nam - Mar 08, 2015
Nghề Mới. - Đường thi Việt Nam - Mar 04, 2015