Aug 13, 2022

Cổ thi Việt Nam

Thất Châu
Thiền Sư Từ Đạo Hạnh * đăng lúc 06:57:36 PM, Feb 20, 2016 * Số lần xem: 2068
Hình ảnh
#1

 

Bản chữ Hán

失珠

日月出岩頭,
人人盡失珠。
富人有駒子,
步行不騎駒。

 
Phiên âm Hán Việt

Thất châu

Nhật nguyệt xuất nham đầu,
Nhân nhân tận thất châu.
Phú nhân hữu câu tử,
Bộ hành bất kỵ câu
.
Dịch nghĩa

Mất hạt châu

Mặt trời rồi mặt trăng kế nhau mọc ở đầu núi,
[Trên cõi đời này], người nào người ấy đều đánh mất hạt ngọc của mình.
Như anh nhà giàu có con ngựa quý,
Lại đi bộ mà không cưỡi ngựa.


Các bản dịch thơ

Mất hạt châu

Nhật nguyệt ló non đoài,
Người người mất hạt trai.
Như nhà giàu có ngựa,
Bỏ ngựa đi chân hoài.

Bản dịch: Đỗ Văn Hỷ


Nhật nguyệt tại non đầu
Người người tự mất châu.
Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh,
Bộ hành chẳng ngồi xe.

Bản dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Thiền Sư Việt Nam)

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.