May 31, 2020

Đường thi Việt Nam

Thư Xuân Gửi Bạn
Trần Ngân Tiêu * đăng lúc 11:04:25 PM, Feb 12, 2015 * Số lần xem: 944
Hình ảnh
#1

Xuân đến rồi đây bằng hữu ơi
Chúc nhau hạnh phúc hưởng ơn trời
Gia đình con cháu an vui hưởng
Bằng hữu lân bang khắng khít vui
Thành bại của đời thôi đã đủ?
Nhục vinh cuộc sống chắc dần vơi?
Lâu lâu huynh đệ: “ly xum họp”
Để thấy còn may mắn với đời.

Trần Ngân Tiêu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.