May 30, 2020

Thơ dịch

Thiền Kệ
Lan Hinh * đăng lúc 05:26:24 PM, Mar 22, 2015 * Số lần xem: 2035
Hình ảnh
#1blank

Thiền kệ


Cần tảo Già Lam địa,
Thời thời phước huệ sinh.
Tuy vô tân khách chí,
Diệc hữu thánh nhân hành.


Siêng năng quét dọn đất Già Lam,
Luôn được phước huệ sinh ra.
Tuy khách không đến,
Nhưng vẫn có Thánh Nhân đi.


Chú thích:


Già Lam: Chữ gọi tắt của Tăng già lam ma, sách dịch là Chúng viên,
vườn sân nơi tăng chúng ở.
Già Lam là từ gọi chung chỉ chùa chiền.
Từ điển Phật học.


Đất chùa siêng quét dọn,
Trí huệ phát sinh ra.
Khách thập phương chưa đến,
Thánh nhân vẫn lại qua

Lan Hinh tạm dịch
14-3-2015


 


Thông Định Dịch thơ:


Siêng năng quét dọn vườn chùa

Phước đức trí tuệ mùa mùa nở hoa

Dù không thấy bóng khách qua

Dấu hài bậc thánh cũng là quanh đây


SaiMon dịch thơ:


Siêng quét dọn sân chùa
Mỗi ngày phước huệ sanh
Tuy chưa có khách đến
Nhưng cũng có Thánh đi.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.