Aug 13, 2022

Cổ thi Việt Nam

Vấn Kiều Trí Huyền
Thiền Sư Từ Đạo Hạnh * đăng lúc 05:08:50 PM, Feb 21, 2016 * Số lần xem: 2290
Hình ảnh
#1
 
Bản chữ Hán

問喬智玄

久混凡塵未識金,
不知何處是真心。
願乘指的開方便,
了見如如斷苦尋。.
 
Phiên âm Hán Việt

Vấn Kiều Trí Huyền [1]

Cửu hỗn phàm trần vị thức câm (kim),
Bất tri hà xứ thị chân tâm.
Nguyện thuỳ chỉ đích khai phương tiện,
Liễu kiến như như đoạn khổ tầm.
Dịch nghĩa

Hỏi Kiều Trí Huyền

Lăn lóc nhiều giữa cõi phàm trần mà chưa nhận rõ vàng [thau],
Chẳng biết nơi nào là chân tâm.
Mong người rủ lòng chỉ cho cái đích và mở ra phương tiện,
Để thấy rõ "như như", khỏi phải khổ công tìm kiếm.


Các bản dịch thơ

Hỏi Kiều Trí Huyền

Lăn lóc tìm châu giữa bụi đời,
"Chân tâm" nào đã thấy tăm hơi!
Dám mong chỉ lối, giùm phương tiện,
Nhìn rõ "như như", khổ hận vơi.

Bản dịch: Huệ Chi


Lẫn với bụi đời tự bấy lâu
Chân tâm vàng ngọc biết tìm đâu?
Cúi xin rộng mở bày phương tiện
Thấy được chân như sạch khổ sầu.

Bản dịch: Nguyễn Lang
(Việt Nam Phật Giáo Sử Luận tập 1)
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.