Aug 22, 2019

Đường thi Việt Nam

Cuộc Nổi Trôi
Trần Đình Lộc * đăng lúc 01:52:44 AM, Jan 03, 2015 * Số lần xem: 804
Hình ảnh
#1


Thấm thoắt dòng đời cuộc nổi trôi

Tha hương bốn chục năm tròn rồi
Người đi sương tuyết phai màu tóc
Kẻ ở nắng mưa nhạt bờ môi
Tháng tận tuyết rơi thêm vắng lạnh
Năm cùng gió táp thấm đơn côi
Người xưa,cảnh cũ về trong mộng
Dâu bể còn đây cuộc nổi trôi./. 

Cuối năm 2014. Trần Đình Lộc.

Năm cùng,tháng tận. Nhìn tuyết rơi  lả chả. Buồn quá . Viết bài thơ :

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.