Aug 13, 2022

Cổ thi Việt Nam

Thị Tịch Cáo Đại Chúng
Thiền Sư Từ Đạo Hạnh * đăng lúc 07:07:53 PM, Feb 20, 2016 * Số lần xem: 2120
Hình ảnh
#1

 

Bản chữ Hán

偈示寂

秋來不報雁來歸,
冷笑人間暫發悲。
為報門人休戀著,
古師幾度作今師。
.
 
Phiên âm Hán Việt

Thị tịch cáo đại chúng

Thu lai bất báo nhạn lai quy,
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi.
Vị báo môn nhân hưu luyến trước,
Cổ sư kỉ độ tác kim sư.

Dịch nghĩa

Sắp mất bảo mọi người

Mùa thu về không báo tin cho chim nhạn cùng về,
Đáng cười người đời cứ nảy sinh buồn thương [trước cái chết].
Khuyên các môn đồ chớ có vì ta mà quyến luyến,
Thầy xưa đã bao nhiêu lần hoá thân làm thầy nay.


Các bản dịch thơ

Sắp mất bảo mọi người

Thu về chẳng báo nhạn theo bay,
Cười nhạt người đời uổng xót vay.
Thôi hỡi môn đồ đừng quyến luyến,
Thầy xưa mấy lượt hoá thầy nay.


Bản dịch: Ngô Tất Tố
(Văn học đời Lý)

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.