Dec 05, 2022

Thơ xướng họa

Từ Bi Trí Tuệ -Tâm Minh NgôTằngGiao & Trần Vấn Lệ hoạ
Viên Thức & huệ thu * đăng lúc 11:10:32 PM, Dec 23, 2014 * Số lần xem: 1254
Hình ảnh
#1

Từ Bi Trí Tuệ

Tình thương tuệ giác cửa không vào
Hạnh phúc từ bi đâu điểm cao
Mai mãi bây giờ quê cực lạc
Niết bàn thượng diệu lễ truyền trao

Viên Thức
Kim Sơn Tự - Dec 21 2014


Kính họa:

Trong ngoài đâu khác, lấy chi vào
Trên dưới nào phân, há thấp cao
Dạo bước ta bà lòng tự tại
Còn mong gì nữa muốn người trao.


Tâm Minh
(Virginia, Dec 23, 2014)TVL họa

Biển treo, biển cấm, làm sao vào?
Đi xuống rồi lên, thấp tới cao
Đi tới đi lui rồi trở ngược
Quà Noel chẳng cách nào trao!


Trần Vấn Lệ


huệthu họa

Bâu áo quên cài, gió lạnh vào
Đuờng đời buớc thấp ngó lên cao
Nhủ lòng đứng lại không đi tới
Ai bạn thân quà đâu để trao!


huệthu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.