Aug 13, 2022

Cổ thi Việt Nam

Không Lộ thiền sư 言懷 - Cao Nguyên dịch
Cao Nguyên * đăng lúc 04:10:53 AM, Dec 14, 2014 * Số lần xem: 2327
Hình ảnh
#1

Không Lộ thiền sư
言懷

擇得龍蛇地可居,
野情終日樂無餘。
有時直上孤峰頂,
長叫一聲寒太虛。
倥路禪師

Ngôn hoài

Trạch đắc long xà địa khả cư,
Dã tình chung nhật lạc vô dư.
Hữu thì trực thướng cô phong đỉnh,
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư .

Không Lộ thiền sư

Tỏ mình

Bài dịch 1:

Chọn cuộc đất lành để náu thân,
Mảng vui suốt buổi thú thanh bần.
Có khi leo thẳng lên trên núi,
Hú một tiếng dài lạnh cõi không.

Bài dịch 2 :

Đất lành chọn được ở nơi này.
Vui thú tình quê suốt cả ngày.
Có lúc trèo lên trên đỉnh núi,
Hú dài một tiếng lạnh trời mây.

Cao Nguyên dịch

漁 間

萬 里 清 江 萬 里 天,
一 村 桑 稼 一 村 煙。
漁 翁 睡 著 無 人 喚,
過 午 惺 來 雪 滿 船。
倥路禪師

Ngư nhàn

Vạn lý thanh giang, vạn lý thiên,
Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên.
Ngư ông thụy trước, vô nhân hoán,
Quá ngọ tỉnh lai, tuyết mãn thuyền.

Không Lộ thiền sư


Cảnh ngư nhàn

Vạn dặm sông xanh , vạn dặm trời,
Một thôn dâu khói tỏa mù hơi.
Ông chài mê ngủ, không ai gọi,
Thức giấc, đầy thuyền hoa tuyết rơi.

Cao Nguyên dịch

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.