Oct 24, 2020

Thơ xướng họa

Thầy Trò chơi thơ ngày 21 tháng 3 năm 2014
Viên Thức * đăng lúc 12:10:21 AM, Dec 10, 2014 * Số lần xem: 999
Hình ảnh
#1

Chơi Thơ ngày 21 tháng 3 năm 2014 đây…

 

Lâu lắm đợi thơ Thầy đấy  ôi !

Chờ tin bạn hữu đã lâu rồi !

Tương phùng vẫn nhớ câu nhân nghĩa

Tri kỷ đâu cần chuyện mép môi

Không - Có, thân sơ từng đã rõ

Xa gần sau, trước cũng đành thôi !

Mùa Xuân vừa đến lòng vui vẻ

Ðừng để duyên văn nước chảy trôi

HT

 

Xa xôi muôn dặm, tâm thơ ngộ

Xuân đến rồi đi ý vẫn hay

Nhân nghĩa hữu duyên mình sẽ gặp

Tương phùng sao trước  tựa mây bay

Không không có có là KHÔNG- CÓ

Gắn bó, xa gần cũng thế thôi

Nước chảy mây trôi duyên bất nhị

Tâm hồn thi nhạc sống trong tôi.

Thiền Hằng, March 21, 2014

 

 

Ðừng để duyên văn nước chảy trôi
Dẫu xa ngàn dặm núi rừng ơi
Long Lanh một thuở đèo hoang vắng

Luôn có thiền nhân ghé đến chơi

Viên Thức Thiền Sư

 

Luôn có thiền nhân ghé đến chơi

Tan bồng hổ thỉ dạo ngàn nơi

Rày đây mai đó cùng trời đất

Núi biếc sông dài vượt biển khơi

Viên Thức Thiền Sư

 

Núi biếc sông dài vượt biển khơi

Thiên thu vạn lý cũng là chơi

Nơi đây chớp mắt tha hồ dạo

Du hí tan bồng khắp mọi nơi

Thiền Hằng

 

Du hí tang bồng khắp mọi nơi

Thử hỏi sư Viên được mấy người

Tự tại thong dong đi khắp xứ

Tùy duyên hóa độ chúng sanh ơi.

Viên Thức Thiền Sư

 

Tùy duyên hóa độ chúng sanh ơi

Phật Pháp Tây Phương ở khắp nơi

Tự tại thong dong tâm phát trí

Thiền Sư hóa độ cũng như chơi

Thiền Hằng

 

 

Vần thơ ngọn cỏ tận chân trời

Mai đó rày đây vạn dặm chơi

Sông núi ngàn trùng tâm vũ trụ

Bao la biển rộng ánh trăng khơi.

Viên Thức

Bao la biển rộng ánh trăng khơi

Thơ khởi từ tâm tận đáy lòng

Vũ trụ ngao du ai chẳng thích

Tâm này thi nhạc cũng do chơi

Thiền Hằng

 


 

Mây trắng ngàn năm lơ lững bay

Đến đi tự tại chẳng ai hay

Vân du khắp chốn tâm vô ngại

Còn đó mãnh trăng với tháng ngày

Viên Thức Thiền Sư

 

Nguyệt Ảnh Sương Trung (Thầy Viên Thức đặt tên)

 

Còn đó mảnh trăng với tháng ngày

Ai từng cười mỉm thấy hoa lay

A-nan ngộ lý tâm không động

Vạn pháp vô thường sương khói bay

Thiền Hằng

 

Xem ảnh Việt Nam và nước Mỹ

Thiên nhiên đẹp lắm khắp năm châu

Núi sông rừng thẳm bao la biển

Vũ trụ trăng sao quá nhiệm mầu

Viên Thức Thiền Sư

 

Vũ trụ trăng sao quá nhiệm mầu

Năm châu dạo khắp chẳng bao lâu

Thiên nhiên trăng sáng tâm thanh tịnh

Việt Mỹ toàn cầu nhất thể chân

Thiền Hằng

 

 

 **************Lão giả Thức Viên khôn quá khôn

Thỏng tay buông xả của vô môn

Trái cây rau cỏ qua ngày tháng

Ai bảo trăng tà ngụ cố thôn


Thầy Tịnh Từ, Kim Sơn, California December 7 2014

 

T.HIỀN họa vận


Đạo đời buông xả mới là khôn

Viên Thức thiền hành không pháp môn

Tôn Tẩn giả điên vì chiến lược

Cuối cùng vũ trụ tự quê thôn.


T.HIỀN, Miami, Florida December 7 2014
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.