Jun 16, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Đồng Chiều
Trương Đình Phượng * đăng lúc 12:39:28 AM, Dec 05, 2014 * Số lần xem: 669
Hình ảnh
#1

Xao xác gió
Đồng chiều
Liêu xiêu dáng mẹ
Lưng còng cõng mấy mươi năm
Thăng trầm...
Chân trần
trầy trật bám bùn trơn
Đôi tay guộc gầy miệt mài ươm mầm giấc mơ con...
Xao xác gió
Đồng chiều
Tóc rối
những sợi buồn xâu tháng năm tần tảo...
Thời gian lăn qua từng nếp áo
Thắp sáng niềm tin...
Xao xác đồng chiều
Cánh chim thảng thốt
Buông nỗi niềm vào cõi hư vô...
ngậm ngùi mẹ dõi bóng ngày rơi !!!
xao xác gió
Đồng chiều
vành nón tơi đong đếm kiếp người...

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.