Jun 04, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Dòng Phù Vân
Trần Ngân Tiêu * đăng lúc 03:11:36 AM, Nov 26, 2014 * Số lần xem: 1078
Hình ảnh
#1

Dù cho rót rượu vào thơ
Rót bao nhiêu chén vẫn mờ ngày xanh
Em chưa làm nát lòng anh
Đời ta cũng đã tan tành từ lâu
Bao năm nước chẩy qua cầu
Trong tay vẫn chỉ vài câu lạc vần
Khi mà đời đã phù vân
Dù em ngoảnh mặt thăng trầm đáng chi
Đã vô vàn nỗi chia ly
Chẳng thêm ly biệt sầu bi đã tràn!

Trần Ngân Tiêu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.