Jun 01, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Việt Quốc
Vũ Ðức Tô Châu * đăng lúc 05:46:40 PM, Nov 02, 2014 * Số lần xem: 1044
Hình ảnh
#1

Việt Quốc

Đinh – Lê – Lý – Trần – Lê rạng rỡ
Nguyễn nối đời khai mở đất Nam phương
Tổ Quốc tôi
Chữ S đẹp lạ thường
Hồn dân tộc sang ngời trang sử Việt
Nhưng ! Rồi núi cũng ngã nhào theo núi
Khúc bi thương sông núi đoạn trường !
Dân tộc tôi số phải ly hương
Qua biển sóng quên đời trong bão tố
Thế kỷ hai mươi cuồng nộ
Trên tổ quốc tôi phân hóa giống nòi !
Bởi ! Vô thần theo học thuyết ngoại lai
Đem“ CẩmTú Sơn Hà ” trao bán !
Việt Quốc …
Có mặt trời xán lạn
Rượu năm Châu không đủ ấm tâm hồn
Văn minh nào quên được “ Dân ngôn ”
Hà Nội tới Sài Gòn nhớ Hoa Thịnh Đốn
Vạn hồn đau … Triệu hồn đau dậy sóng
Việt Nam ơi ! Mặt đất xoay tròn
Phía bên đây bờ !
Sông núi héo hon
Đời vẫy gọi những tâm hồn“ Anh Kiệt ”
Phía bên kia bờ !
Những vầng trăng rướm lệ !
Nuốt sầu xưa vong Quốc mỏi mòn
Việt Quốc ơi ! Lòng giữ sắt son
Đưa trăm họ đoàn viên một mối
Tự Do hát
Tự Do tràn sông núi
Đẹp trời xuân Việt Quốc huy hoàng

SàiGòn ,Đông miên 2014
Vũ Đức Tô Châu
.
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.