Jul 12, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Ngu mỹ nhân
Hứa thị - 許 氏 * đăng lúc 07:21:43 PM, Aug 10, 2008 * Số lần xem: 2223
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Thanh)
Ngu Cơ


虞美人

君王意氣盡江東,
賤妾何堪入漢宮。
碧血化為江上草,
花開更比杜鵑紅。

Ngu mỹ nhân

Quân vương ý khí tận Giang Đông,
Tiện thiếp hà kham nhập Hán cung.
Bích huyết hoá vi giang thượng thảo,
Hoa khai cánh tỷ đỗ quyên hồng.

dịch nghĩa

Quân vương khí tuyệt (chết) tại Giang Đông,
Tiện thiếp làm sao vào được Hán cung.
Máu xanh hoá thành cỏ trên bãi sông,
Hoa nở ra đỏ như màu của hoa đỗ quyên.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.