Aug 23, 2019

Cổ Thi Trung Quốc

Tảo thu sơn trung tác
Vương Duy - 王 維 * đăng lúc 04:53:20 PM, Aug 19, 2008 * Số lần xem: 2139
早秋山中作

無才不敢累明時,
思向東溪守故籬。
不厭尚平婚嫁早,
卻嫌陶令去官遲。
草堂蛩響臨秋急,
山裏蟬聲薄暮悲。
寂寞柴門人不到,
空林獨與白雲期。

Tảo thu sơn trung tác

Vô tài bất cảm luỵ minh thì
Tư hướng Đông Khê thủ cố li
Khởi yếm Thượng Bình hôn giá tảo
Khước hiềm Đào lịnh khứ quan trì
Thảo gian cung hưởng lâm thu cấp
Sơn lý thiền thanh bạc mộ bi
Tịch mịch sài môn nhân bất đáo
Không lâm độc dữ bạch vân kỳ.

Làm buổi sáng sớm mùa thu trong núi (Người dịch: Đông A)

Vô tài chẳng dám lụy đương thời
Nghĩ đến Đông Khê sống nốt đời
Há chán Thượng Bình nhà sớm liệu
Lại ngờ Đào Lịnh chức lâu rời
Cỏ ngàn dế gáy thu hiu hắt
Núi nội ve kêu tối quạnh trời
Tịch mịch cửa sơ người chẳng đến
Rừng hoang mây trắng độc mình thôi.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.