May 30, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Vu Lan Nguyện
Vân Huỳnh * đăng lúc 09:21:30 AM, Sep 01, 2014 * Số lần xem: 1208
Hình ảnh
#1
Quỳ trước Phật ...hào quang chói sáng
Miệng Nam Mô tâm quán Bồ Đề
Quang đăng sáng rọi lòng mê
Hương trầm khói tỏa tư bề thơm hương

Trên Phật Tổ môi hường đỏ thẩm
Dưới Chư Tăng miệng thắm hoa sen
Lễ Vu Lan - Mục Kiền Liên
Nguyện cầu Bồ Tát Phổ Hiền chứng tri

Chư Đại Đức, Tăng Ni niệm Phật
Giọng trầm vang oai lực Bồ Đề
Hào quang sáng rực cõi Mê
Phước lành trí dũng Phù Đề mở toang

Hà sa số… hồn oan chấp chới
Người đứng ngồi...chới với khóc than
Hồi tâm hướng Phật Trai Đàn
Đùng đùng sấm chớp thoát nàn hà sa

Kinh cứu độ Vu Lan báo Hiếu
Nơi Dương Trần triệu triệu trái tim
Tâm thành cầu Mục Kiền Liên
Giải nàn Cha Mẹ Phật duyên về Trời
Vân Huỳnh
Đêm Rằm tháng Bảy Giáp Ngọ

Phát Chẩn

Sáng tháng bảy Vu Lan phát chẩn
Bà con nghèo lẩn quẩn cái nghèo
Cảnh nhà đơn chiếc gieo neo
Trống không vách lá leo teo thân gầy

Nồi cơm cá, khô ran trống đáy
Đôi đủa tre đen ngậy mốc meo
Nhìn Bà ốm nhách ốm nheo
Thì ra Bà ốm… beo nhèo mấy năm

Nhờ lối xóm cơm canh nhín chút
Giúp thân già côi cút chèo queo
Nay mai bà cũng… ra đèo
Lại nhờ hàng xóm đi theo đưa Bà

Nổi khốn khổ...lệ trào ruột thắt
Phát Tâm Từ tận mắt cảnh nghèo
Đau lòng nước mắt như gieo
“ Thắm lòng Từ Thiện phải theo giúp đời”.
Vân Huỳnh
16 tháng 7 al Giáp Ngọ
 

Tháng Báo Hiếu

Rằm tháng bảy trăng tròn gát núi
Thắp nén hương buồn tủi xót xa
Từ ngày mất Mẹ mất Cha
Thân con trôi nổi bôn ba xứ người

Tháng bào hiếu đất trời lồng lộng
Sánh non ngàn biển rộng công cha
Con không quỳ trước Phật Tòa
Hoa đăng chẳng có chén trà cũng không

Con mang nặng nổi lòng khốn khổ
Cầu Như lai Phổ Độ chúng sanh
Cầu siêu hai đấng sanh thành
Anh nhiên , Cực lạc, Phước Lành, Như Lai

Nơi trần thế đêm ngày khấn nguyện
Tháng Vu Lan tránh tiếng thị phi
Tịnh tâm Bồ Tát hộ trì
Người nghèo bố thí - Tăng ni cúng dường
 
Vân Huỳnh

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Vu Lan Hoa Hồng Trắng
huynhvanson Sep 01, 2014
Tháng bảy Đại Lễ Vu Lan
Cúng dường công đức trai tăng độ đời
Hiếu tử kính lạy mẫu từ
Dập đầu lập nguyện giúp người tạo ân

Hoa hồng trắng con kính dâng
Kính lên Cha Mẹ song thân..mất rồi
Lòng con đau xót bùi ngùi
Bàn thờ hương khói..mẹ ngồi trầm tư

Ảnh Ba..môi nở nụ cười
Thứ tha con trẻ bồi hồi dạ đau
Thương Cha nhớ Mẹ nghẹn ngào
Lúc người còn sống con nào quan tâm

Vu Lan thắp nén hương trầm
Xin Mẹ tha thứ lỗi lầm của con
Bây giờ con đã lớn khôn
Vu Lan Báo Hiếu hoa Hồng kính dâng

Đáp đền ơn nghĩa song thân
Con nguyền tích đức bồi ân giúp đời
Hồn Cha Mẹ về cõi Trời
Được siêu Tịnh Độ tỏa ngời hào quang
Vân Huỳnh
THÁNG BÁO HIẾU

Rằm tháng bảy trăng tròn gát núi
Thắp nén hương buồn tủi xót xa
Từ ngày mất Mẹ mất Cha
Thân con trôi nổi bôn ba xứ người

Tháng bào hiếu đất trời lồng lộng
Sánh non ngàn biển rộng công cha
Con không quỳ trước Phật Tòa
Hoa đăng chẳng có chén trà cũng không

Con mang nặng nổi lòng khốn khổ
Cầu Như lai Phổ Độ chúng sanh
Cầu siêu hai đấng sanh thành
Anh nhiên , Cực lạc, Phước Lành, Như Lai

Nơi trần thế đêm ngày khấn nguyện
Tháng Vu Lan tránh tiếng thị phi
Tịnh tâm Bồ Tát hộ trì
Người nghèo bố thí - Tăng ni cúng dường
Vân Huỳnh

DÒNG ĐỜI

Thắp lên một nén hương trầm
Khói lan tỏa Đức Từ tâm lòng người
Đua chen khô cạn dòng đời
Bờ bên Giác Ngộ chật người lại qua

Hương trầm thơm nức lòng ta
Thành tâm tưởng Phật Di Đà chứng tri
Sanh tạo nghiệp, Tữ hồi qui
Vòng quay Lục đạo ly kỳ lắm ru

Trần đời một kiếp phù du
Vô thường được mất cõi Phù tay không
Phủi tay về cõi Vĩnh hằng
Tịnh lòng qua Uổng Tữ thành cũng vui.!

Vân Huỳnh
BRVT