Jan 21, 2021

Thơ xướng họa

Bảo Nghĩa Vương TRẦN BÌNH TRỌNG
Githéa & Quang Hà * đăng lúc 12:35:15 AM, Aug 17, 2014 * Số lần xem: 996

 

 tranh : quang hà 2014

“Ta thà làm quỷ nước Nam

Còn hơn làm vương đất Bắc”

Uy dũng ai bằng Bảo Nghĩa Vương

Ngàn năm trang sử sáng lưu gương

Phò vua cứu nước, toàn biên thổ

Sát Thát an dân, vẹn miếu đường

Hào kiệt lẫy lừng nơi chiến địa

Anh hùng ngã ngựa chốn sa trường

Tướng Trần Bình Trọng ngời bất khuất

Rạng rỡ trời Nam tỏa ánh dương

                    quang hà, aug2014

Họa:

 

Bảo toàn đất nước, Nghĩa quân Vương,

Bình Trọng sáng ngời một tấm gương.

Chối tước quân Nguyên, khinh phú quí,

Làm ma đất Việt, chọn con đường.

Phò vua dù chết nơi tù tội,

Chận giặc dẫu vong tại chiến trường.

Hai sáu tuổi đời đầy nhiệt huyết,

Thanh danh rạng chói tợ minh dương.          

            Githéa Hoàng Hy, 8/2014

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.