Aug 23, 2019

Cổ Thi Trung Quốc

Chiêu Quân Từ
Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) * đăng lúc 05:12:55 PM, Jul 27, 2008 * Số lần xem: 2090
Nguyên tác: Bạch Cư Dị


Chiêu Quân Từ

Hán sứ khước hồi bằng ký ngữ
Hoàng kim hà nhật thục nga mi
Quân vương nhược vấn thiếp nhan sắc
Mạc đạo bất như cung lý thời.

Bạch Cư Dị

Dich nghĩa:

(Chiêu Quân nhắn lời)

(Sứ giả [nhà Hán} có về nước, xin cho nhắn lời)
(đến ngày nào mới đem vàng tới chuộc thiếp [mày ngài] về)
(nếu Đức Vua có hỏi tới nhan sắc của thiếp)
(xin đừng nói là thiếp không được như hồi ở trong cung)

Ghi chú:

Chiêu Quân là tự của Vương Tường, người đương thời với Hán Nguyên Đế (thế kỷ thứ 1 trước công nguyên). Là người có sắc nước hương trời, được tuyển vào cung, nhưng con nhà nghèo, không có tiền đút lót thái giám, nên không được vua biết đến. Khi Hung Nô đòi mỹ nữ, nàng lại bị chọn làm “vật hi sinh”. Lúc vua triệu vào để từ biệt mới biết đến nàng thì đã trễ. Nàng chết trên đất Hung Nô, mộ tọa lạc tại huyện Tuy Quy, tỉnh Tuy Viễn ngày nay.
Nàng để lại nhạc khúc cho đàn tì bà, gửi vào đó tất cả nỗi niềm bi ai của minh.

bản dịch của SongNguyễn HànTú

Chiêu Quân Nhắn Lời

Này Hán sứ người về cho thiếp nhắn
Xin vua đem vàng bạc chuộc tôi về
Nếu Ngài truy nhan sắc có như xưa
Xin đừng nói không bằng trong cung nhé

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cho gởi đôi lời Hán sứ về,
Ngày nào vàng đổi lấy người thê ?
Quân vương có hỏi dung nhan thiếp
Thưa : sắc hương xưa đã ủ- ê !

-- Bản dịch của Phụng Hà --

Sứ Hán về kinh cho nhắn cùng ,
Bao giờ vàng trả, chuộc Chiêu Quân ?
Quân vương có hỏi dung nhan thiếp ,
Đừng nói kém hơn thưở trong cung .


-- Bản dịch của Nguyễn Minh --

Hán sứ có về thiếp nhắn lời
Đem vàng tới chuộc thiếp đi thôi
Đức Vua có hỏi về nhan sắc
Xin chớ thưa rằng kém cựu thời .

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.