Jun 01, 2020

Thơ đấu tranh

Trường Giang Ca
Vũ Ðức Tô Châu * đăng lúc 07:40:18 PM, Jul 01, 2014 * Số lần xem: 957
Hình ảnh
#1

Ta nhìn ra trường giang

Trường giang như kiếm báu

Ta vỗ kiếm mà hát

Khúc núi ! Thường xót xa

Khúc sông ! Buồn như núi

Khúc biển ! Sầu bao la

Tuốt kiếm ra khỏi vỏ

Ta như lòng“ Kinh Kha ”

“ Chém ngu dân bán nước ”

Tổ Quốc này của ta

Của cha ông gầy dựng

Biển đảo Hoàng - Trường Sa

Đất ta là Giao Chỉ

Trời ta là Việt Nam .

Hỡi bầy tôi nô lệ !

Cho CộngTàu tham lam

Cớ sao không biết nhục ?

Để hận nghìn đời sau

Cớ sao nay khuất phục ?

Lũ HánTàu man di

Kiếm vung ta bước tới

Chém vô hồn ngu si .

 

Việt Nam thời biển động 2014

Vũ Đức Tô Châu .

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.