Jun 02, 2020

Thơ xướng họa

KÝ HỮU
Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu * đăng lúc 02:12:27 AM, Mar 26, 2014 * Số lần xem: 1051
Hình ảnh
#1

KÝ HỮU

 

Các bạn hay chăng nỗi bực mình ?

Mần thơ không đặng phải mần thinh

Liên tài chưa gập người tài đức

Đố kỵ Vương ngay thứ kỵ kình

Lưỡi mối lừa thầy coi phát lợm

Miệng lằn phản bạn nghĩ mà kinh

Trò đời dâu biển cười hay khóc

Biết tỏ cùng ai nỗi bất bình ?

 

LTĐQB

 

GỬI BẠN

bài họa của Ht

 

Còn có thơ đây có chúng mình

Làm sao lại có thể làm thinh

Ai tài và biết ai là đức

Cá diếc làm sao hiểu cá kình

Một miếng mua danh coi những lợm

vài câu thơ hão nghĩ thêm kinh

Luật thi thực quý tôi xin bái

Nào đối lung tung trắc với bình

 

Huệ Thu

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.