Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
 

Mọi người hãy thư giãn nào. Trong bài viết này, Y2Graphic sẽ cung cấp bộ sưu tập tranh biếm hoạ về những nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn, dưới bàn tay tài hoa của những nghệ sĩ nước ngoài.

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1

Charles Chaplin

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Salvador Dali

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
William Butler YEATS

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Alfred HITCHCOCK

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Karl MARX

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Albert EINSTEIN

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Ernest HEMINGWAY

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Sigmund FREUD

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Kurt GODEL

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
PICASSO

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Igor STRAVINSKY

Hài hước với tranh biếm hoạ - Phần 1
Le CORBUSIER

 

Nguồn: Y2Graphic