Jan 17, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Quỉ Đỏ !
Vũ Ðức Tô Châu * đăng lúc 09:54:08 AM, Jan 01, 2014 * Số lần xem: 1172
Hình ảnh
#1
May mà có cuộc biển dâu
Cho tôi bước tới nông sâu giữa đời
May mà còn có Đất Trời
Cho tôi thấu lẻ đổi dời hợp tan !
Tôi từ xanh lá bông vàng
Trôi từ tiền kiếp vừa sang kiếp này
Tôi từ sợi khói chân mây
Từ trong cát bụi hao gầy bên sông
Tôi từ góc rạ trên đồng
Hát cùng thi tứ Phương Đông Phương Đoài :
May mà trái đất vần xoay
Rỏ hình Quỉ Đỏ còn say máu người
Chết từ thế kỷ hai mươi
Quỉ còn thoi thóp cho người đa đoan !

Sài Gòn Tàn Đông 2013
Vũ Đức Tô Châu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.