Mừng Thọ Tám Sáu
(họa bài Giáp Ngọ Đề Thơ)
           ******
Tám sáu mà như sáu tám tròn
Sức già bao quản hết hay còn   
Thường khi cao hứng vang lời ngọc
Đôi lúc men nồng phả ý son
Tình tự gia đình xâu đáy biển
Bạn bè nghĩa khí vút ngàn non
Buông tay bỏ hết lòng thanh thản
Ăn cũng ngon mà ngủ cũng ngon !
                       &
bùivănthăng
11/5/2013.
Mừng anh  .
Mừng anh sắp cập chin mươi tròn
Thi phú,văm hoa vẫn vẫn còn
Đất nước chung vai đầy nghĩa cử
Quê hương kề gánh đũ lòng son
Đầu xanh,đất Quảng mòn chinh chiến
Tóc bạc,quê hương vui nước non
Tuổi hạc,thảnh thơi ngày hạnh phúc
Lộc Trần,thân chúc mọi lời ngon ./.
OKC, Đêm 05/11/2013 .
Mưa thu rả rích thậtt buồn . Trần Đình Lộc.

Kính hoạ bài  "XUÂN GIÁP NGỌ ĐỀ THƠ "