May 22, 2024

Bài giới thiệu

Chuộc Diễn Hành Hoa Lớn Nhất Thế Giới tại Hoà Lan
Không biết tên tác giả * đăng lúc 12:27:28 PM, Sep 08, 2022 * Số lần xem: 1871
Hình ảnh
#1

Bloemencorso Zundert là s kin ln nht trong năm th trn nh Zundert , Hà Lan và cũng là cuc diu hành hoa ln nht thế gii .

 

******

 

Bloemencorso Zundert Flower Parade 2013 in Holland

 

Bloemencorso Zundert is the biggest event of the year for the small town of Zundert , the Netherlands , and incidentally , the largest flower parade in the world .

 

Bloemencorso-zundert-7
Bloemencorso-zundert-26
Bloemencorso-zundert-5
Bloemencorso-zundert-8
Bloemencorso-zundert-9
Bloemencorso-zundert-10
Bloemencorso-zundert-11
Bloemencorso-zundert-12
Bloemencorso-zundert-13
Bloemencorso-zundert-14
Bloemencorso-zundert-15
Bloemencorso-zundert-16
Bloemencorso-zundert-17
Bloemencorso-zundert-6
Bloemencorso-zundert-18
Bloemencorso-zundert-19
Bloemencorso-zundert-20
Bloemencorso-zundert-21
Bloemencorso-zundert-22
Bloemencorso-zundert-23
Bloemencorso-zundert-24
Bloemencorso-zundert-25
Bloemencorso-zundert-27
Bloemencorso-zundert-3
bloemencorso-18
bloemencorso1-0
bloemencorso1-1
bloemencorso1-2
bloemencorso1-4
bloemencorso1-3
bloemencorso-3
bloemencorso-15
bloemencorso-5
bloemencorso-6
bloemencorso-11
bloemencorso-12
bloemencorso-13
bloemencorso-14
bloemencorso-16
bloemencorso-17
bloemencorso-19
bloemencorso-20
bloemencorso-21
bloemencorso-22
bloemencorso-0
bloemencorso-7
bloemencorso-8
bloemencorso-9
bloemencorso-10
bloemencorso-2
 

 

 
 

 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.