May 31, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Từ Rạch Chiếc nhìn về Sài Gòn
Đỗ Anh Thơ * đăng lúc 11:51:53 AM, Sep 30, 2013 * Số lần xem: 870
Hình ảnh
#1

        

          Bến Nghé đấy ư? hàm cá sấu

             Nhọn sắc,  lăm le... nuốt cả trời.

          Lênh đênh chiếc thuyền  cụ Đồ Chiểu

              Chở Đạo đi rao bán mọi nơi .    

                                              25/9/2013

                                                Đỗ Anh Thơ  

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.