Aug 23, 2019

Cổ Thi Trung Quốc

Vương Chiêu Quân
Lý Bạch (701 - 762) * đăng lúc 04:09:43 PM, Feb 07, 2011 * Số lần xem: 3696
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4
#5

Nguyên tác: Lý Bạch
 

*

王昭君

二首

其一

漢家秦地月。
流影照明妃。 ( 照一作送 )
一上玉關道。
天涯去不歸。
漢月還從東海出。
明妃西嫁無來日。
燕支長寒雪作花。
蛾眉憔悴沒胡沙。
生乏黃金枉圖畫。
死留青塚使人嗟。

Vương Chiêu Quân

Hán gia Tần địa nguyệt
Lưu ảnh chiếu Minh Phi
Nhất thướng Ngọc Quan đạo
Thiên nhai khứ bất qui
Hán nguyệt hoàn tòng Đông Hải xuất
Minh Phi tây giá vô lai nhật
Yên Chi trường hàn tuyết tác hoa
Nga mi tiều tuỵ một Hồ sa
Sinh phạp hoàng kim uổng đồ hoạ
Tử lưu thanh trủng sử nhân ta.

*
Dịch Nghĩa:

Vầng trăng Hán ở đất Tần
Đưa bóng chiếu Minh Phi
Một lần lên đường đến Ngọc Quan
Đường trời một đi không trở lại
Vẫn vầng trăng đất Hán nhô phía biển Đông
Minh Phi sang phía tây không trở lại
Xứ Yên Chi lạnh buốt, tuyết bay vào đoá hoa
Mày ngài tiều tuỵ vùi đi trong cát xứ Hồ
Sống thiếu cân vàng nên bức vẽ bị hỏng
Đến chết còn lại nấm mộ xanh làm não lòng người.

Chú thích:

1)Minh Phi: tức Vương Chiêu Quân,
vì bị Mao Diên Thọ vẽ hình thêm nét
thương phu trích lệ nên không được
vua Hán sủng ái, sau phải gả sang đất Hồ.
Khi nàng ra đi, vua Hán có gặp mặt,
thấy sinh đẹp tuyệt trần, nuối tiếc
khôn nguôi, nhưng đã muộn. Sau sự việc lộ ra,
Mao Diên Thọ bị chém.
 
*

Dịch thơ :

Trăng Hán soi Tần quốc,
Minh phi bóng ngậm ngùi.
Ngọc Môn ngang qua đó,
Chân trời đi mãi thôi.

Trăng Hán vẫn lên từ Đông hải,
Tây vực Minh phi không lối ra.
Yên Chi lạnh buốt bay hoa tuyết,
Mày ngài tiều tụy cát Hồ sa.

Sống thiếu phân vàng chân dung uổng,
Chết xanh mồ cỏ não người qua.

Hạt Cát

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Trăng Hán ở đất Tần
Bóng chiếu Vương Chiêu Quân .
Chân trời đi không lại
Dong ruỗi quá Ngọc quan.

Biển đông trăng Hán vẫn còn nhô
Tây cống Minh Phi biệt đế đô
Lạnh buốt Yên Chi hoa phủ tuyết
Mày ngài tiều tụy cát nhà Hồ
Thiếu vàng bức họa đành cam hỏng
Buồn thảm vùi xanh một nấm mồ .

-- Bản dịch của Song Nguyễn HànTú --

Kìa vầng trăng Hán đất Tần
Nghiêng nghiêng soi bóng Chiêu Quân mơ màng
Một lần đi đến Ngọc Quan
Đường trời thăm thẳm dặm ngàn khôn lui
Biển Đông trăng Hán sáng soi
Minh Phi biền biệt vùng trời phía tây
Yên Chi giá lạnh tuyết bay
Xứ Hồ tiều tụy tháng ngày tội thân
Chẳng mua nét vẽ thanh xuân
Ngọc tan lưu nấm mộ phần xót thương
! ! !
 

王昭君其二

昭君拂玉鞍,
上馬啼紅頰。
今日漢宮人,
明朝胡地妾。

Vương Chiêu Quân kỳ 2

Chiêu Quân phất ngọc an,
Thượng mã đề hồng giáp.
Kim nhật Hán cung nhân,
Minh triêu Hồ địa thiếp.

Vương Chiêu Quân kỳ 2 (Người dịch: phanlang @www.tvvn.org)

Tay tiên nhẹ phủi yên cương
Chiêu Quân lên ngựa lệ vương má hồng
Hôm nay là Hán cung nhân
Ngày mai làm thiếp đem thân xứ Hồ.

 ***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Vương Chiêu Quân
Đất Tần trăng Hán trãi
Lưu bóng dáng Minh Phi
Một chuyến Ngọc Quan lộ
Bên trời mãi miết đi
Biển Hán trăng còn về mỗi độ
Minh Phi sao chẳng khi quay lại
Yên Chi ngày dài trắng tuyết bay
Dung nhan đòi đoạn cát Hồ phai
Vàng thiếu sinh thời họa đồ hỏng
Chết đi lưu sử tiếng than dài

Khách Đông Phương phỏng dịch

* Theo cách hiểu của khách thì:
- "Thiên nhai khứ bất qui" là "đến bên trời không trở lại".
- "Hán nguyệt hoàn tòng đông hải xuất. Minh phi tây giá vô qui nhật" là "Trăng Hán còn trở về mọc ở biển đông. Minh phi đến miền Tây không ngày về"
- "tuyết tác hoa" là "tuyết tạo thành hoa" ở đây ý nói tuyết bay như hoa?
- "sử nhân giai" là "người viết sử than"
Đôi lời thảo luận mong nhận được góp ý.