************

Thứ Sáu ngày 05 tháng 07 năm 2013 Tin Việt News
CHIỀU TƯỞNG NIỆM: TRÙNG QUANG - HÀ THƯỢNG NHÂN - SƠN ĐIỀN NGUYỄN VIẾT KHÁNH & HÀ LY MẠC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ns Trùng Quang mất lúc 9
giờ tối ngày 6-9-2012 nhằm
ngày 21 tháng 7 năm Nhâm
Thìn. Hưởng đại thọ 101
tuổi.