Jul 04, 2020

Đường thi Việt Nam

Giọt Nắng Thu Phai
Hàn Băng Tâm * đăng lúc 01:52:15 AM, May 05, 2013 * Số lần xem: 1844
Hình ảnh
#1

 
Chòm vân cẩu dệt bóng liêu trai
Lướt thướt sầu dâng mối cảm hoài
Man mác đường xưa sương trắng phủ
Đìu hiu lối cũ lá vàng bay
Chợt nghe tiếng sáo vang da diết
Mới biết nhịp chân bước lạc loài
Giữa cảnh mênh mông thân gió bụi
Về đâu khi giọt nắng thu phai?

HÀN BĂNG TÂM

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.