May 27, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Nghèo & Mừng Thọ
Trần Tư * đăng lúc 10:36:53 PM, May 03, 2013 * Số lần xem: 870
Hình ảnh
#1

NGHÈO

Nghèo sao nghèo mãi thế này mi ?
Nghèo cả giang sơn buổi chung kỳ
Sắc ngà da ngọc đi đâu mất ?
Chỉ thấy nhân gian lũ đen sì

Người giàu người có người thông cả
Kẻ hèn kẻ hạ kẻ ngu si
Sự nghiệp bần nhơn thiên hạ hữu
Gian truân đáo lão thế gian hy ...

TRẦN TƯ
( Quảng Ngãi )MỪNG THỌ

Hôm nay mừng thọ tại nội gia
Tôn tử quần quây họp một nhà
Trên dưới trời cao ban phúc lộc
Trong ngoài con cháu thịnh trang gia.

Gia trang trần tánh tự ngàn xưa
Trí đức kinh nhân đã có thừa
Dẫu có ba đào trong chốc lát
Tài cao trí rộng vượt phong ba ...

TRẦN TƯ
( Quảng Ngãi )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.