Oct 01, 2020

Thơ xướng họa

Mừng Ông Bạn & Dẻo Dai
Huệthu & Bùi Ngọc Tô * đăng lúc 10:36:18 PM, May 03, 2013 * Số lần xem: 1282
Hình ảnh
#1

Mừng Ông Bạn

Mừng ông khoe bạn vẫn còn dai!
Mấy chục năm qua kể cũng dài
Bỏ xứ ra đi thêm uất ức
Xa quê cam chịu sống lai rai
Vợ con gần gủi sao không sướng?
Xa cách anh em lắm kẻ tài
Gần gủi cháu con vui lắm lắm
Mừng ông khoe bạn vẫn còn dai!


huệthu

Bài họa:
Dẻo Dai

Càng già càng dẻo lại càng dai
Sống đã bảy mươi nghĩ cũng dài
Một vợ mấy con cùng đủ sống
Vài ngày một chút nhậu lai rai
Vợ đòi chưa trả còn day dứt
Hận nước khôn nguôi lại bất tài!
Sống khỏe sống vui mừng các cụ
Càng già càng dẻo lại càng dai


Bùi Ngọc Tô 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.