Feb 27, 2021

Cổ Thi Trung Quốc

Đông Pha
Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 * đăng lúc 07:55:04 PM, Jul 11, 2008 * Số lần xem: 2115
Đông Pha (Tô Thức - 蘇軾, Trung Quốc)
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Bắc Tống)

東坡

雨洗東坡月色清,
市人行盡野人行。
莫嫌犖确坡頭路,
自愛鏗然曳杖聲。

Đông Pha

Vũ tẩy Đông Pha nguyệt sắc thanh,
Thị nhân hành tận dã nhân hành.
Mạc hiềm lạc xác pha đầu lộ,
Tự ái khanh nhiên duệ trượng thanh.

Đông Pha (Người dịch: Nguyễn Khắc Phi)

Mưa gội Đông Pha, trăng sáng ngần
Thị dân vắng bặt, rộn thôn dân
Sá chi đầu dốc đường nhô đá
Tiếng gậy ta yêu cứ gõ tràn!Đông Pha: tên đất ở phía đông thành Hoàng Châu (nay thuộc tỉnh Hà Bắc), nơi Tô Thức bị biếm trích. Cũng trong thời gian này ông lấy hiệu là Đông Pha cư sĩ.

***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.