Feb 25, 2021

Cổ Thi Trung Quốc

Lô sơn - 鑪 山
Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 * đăng lúc 07:49:10 PM, Jul 11, 2008 * Số lần xem: 3086
Hình ảnh
#1
Lô sơn (Tô Thức - 蘇軾, Trung Quốc)
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Bắc Tống)


鑪山

鑪山煙鎖浙江潮,
未到平生恨不消。
到得本來無別事,
鑪山煙鎖浙江潮。

Lô sơn

Lô sơn yên toả Triết giang triều,
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu.
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự,
Lô sơn yên tỏa Triết giang triều.

Núi Lô (Người dịch: Trúc Thiên)

Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó luốn mơ màng.
Đến rồi, hoá cũng không gì lạ,
Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.

***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.