Jul 22, 2024

Đường thi Trung Quốc

Phụng Giản Cao Tam Thập Ngũ Sứ Quân
Đỗ Phủ - 杜甫 * đăng lúc 05:50:08 PM, Mar 30, 2013 * Số lần xem: 2116
Hình ảnh
#1
Phụng Giản Cao Tam Thập Ngũ Sứ Quân


 

Đương đại luận tài tử
Như ông phục kỷ nhân?
Hoa lưu khai đạo lộ (1)
Ưng chuẫn xuất phong trần.(2)
Hành sắc thu tương vãn
Giao tình lão cánh thân.
Thiên nhai hí tương kiến
Phi khoát đối ngô chân.
  • Tám con ngựa của Chu Mục Vương nuôi chỉ có con Hoa lưu mà thôi. Ý chỉ người có tài.
  • Ưng chuẫn là tên một loài chim.


Luận về tài tử đương thời
Hỏi rằng đã có mấy người như ông?
Mở đường trâu ngựa khai thông
Loài chim Ưng chuẫn dày công phong trần.
Ngày qua thu lại sắp tàn
Càng cao niên kỷ lại càng thâm giao
Mừng thay góc biển gặp nhau
Bác tôi vẫn giữ gìn câu chân thành...Thinh Quang

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.