Jun 06, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Hoa Giáp Nhâm Ngọ
Bùi Ngọc Tô * đăng lúc 07:56:10 PM, Mar 29, 2013 * Số lần xem: 1551
Hình ảnh
#1
#2

Hoa Giáp Nhâm  Ngọ

Tuy tuổi Ngọ,chúng tôi không “ngựa”
Chẳng đua tài, so cựa cùng ai
 Trời sinh ra trót làm trai

“Xuống đông đông tĩnh,lên đoài đoài tan”
Thuở thanh bình lang thang đồi cỏ
Khi nan nguy cất vó tung trời
Chẳng thà không ngựa thời thôi
Đã mang tiếng ngựa không chơi cũng buồn!
Dẫu có vui vẫn luôn bảo trọng
  “Thượng mã phong” ác mộng không mong.
Xin đừng” quất ngựa truy phong”
Bẻ hoa quen thói gió trăng bạc tình!
Nhớ  lúc nhỏ chúng mình háu đá
Tưởng  trời cao nắm cả trong tay
Thề mang da ngựa bọc thây
Về già mới biết kéo cầy..khó hơn!
Sáu mươi năm vẫn không thay đổi
Giữ một lời “tứ mã nan truy”
Dẫu không ngựa Ký,ngựa Kỳ
Tấm thân trâu ngựa cũng vì đời thôi!

Tháng 10 – 02
(tháng 9 Nhâm –Ngọ)
Bùi Ngọc Tô

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.