May 25, 2024

Đường thi Trung Quốc

Khúc giang kỳ 1 - 曲江其一 & Khúc giang kỳ 2 - 曲江其二
Đỗ Phủ - 杜甫 * đăng lúc 06:33:20 PM, Mar 27, 2013 * Số lần xem: 2523
Hình ảnh
#1

Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Thịnh Đường

曲江其一

Khúc giang kỳ 1

Sông khúc kỳ 1 (Người dịch: Phí Minh Tâm)

一片花飛減卻春,
風飄萬點正愁人。
且看欲盡花經眼,
莫厭傷多酒入唇。
江上小堂巢翡翠,
苑邊高冢臥麒麟。
細推物理鬚行樂,
何用浮名絆此身?

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn,
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần.
Giang thượng tiểu đường sào phí thuý,
Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân.
Tế suy vật lý tu hành lạc,
Hà dụng phù danh bạn thử thân.

Mỗi cánh hoa rơi bớt vẻ xuân
Gió lay vạn đoá lòng bâng khuâng
Nhìn hoa cuối cùng bay qua mắt
Rượu ngon quá chén cũng chẳng cần
Nhà nhỏ bên sông tổ chim phỉ
Cạnh mộ nằm yên tượng kỳ lân
Vui vẻ làm theo thiên nhiên gọi
Hư danh cạm bẫy cùm xác thân.


(Năm 758)

&
 

曲江其二

Khúc giang kỳ 2

Sông Khúc kỳ 2 (Người dịch: Khương Hữu Dụng)

朝回日日典春衣,
每日江頭盡醉歸。
酒債尋常行處有,
人生七十古來稀。
穿花蛺蝶深深見,
點水蜻蜓款款飛。
傳語風光共流轉,
暫時相賞莫相違。

Triều hồi nhật nhật điển xuân y,
Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy.
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu,
Nhân sinh thất thập cổ lai hy.
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện,
Ðiểm thuỷ thanh đình khoản khoản phi.
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển,
Tạm thời tương thưởng mạc tương vy.

Áo chầu tan buổi cởi cầm tay,
Hằng bữa đầu sông về khướt say.
Nợ rượu tầm thường đâu chẳng có,
Người đời bảy chục mấy xưa nay.
Luồn hoa bươm bướm chen chen lượn,
Điểm nước chuồn chuồn thoáng thoáng bay.
Quang cảnh, nhắn cho thường biến đổi,
Tạm vui xuân với, kẻo e hoài

 nguon ThiVien

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.