Jul 22, 2024

Đường thi Trung Quốc

Khúc giang đối tửu - 曲江對酒
Đỗ Phủ - 杜甫 * đăng lúc 06:15:10 PM, Mar 27, 2013 * Số lần xem: 2219
Hình ảnh
#1

曲江對酒

Khúc giang đối tửu

Trước rượu trên sông Khúc (Người dịch: (Không rõ))

苑外江頭坐不歸,
水精宮殿轉霏微。
桃花細逐楊花落,
黃鳥時兼白鳥飛。
縱飲久判人共棄,
懶朝真与世相違。
吏情更覺滄洲遠,
老大悲傷未拂衣。

Uyển ngoại giang đầu toạ bất quy,
Thuỷ tinh cung điện chuyển phi vi.
Đào hoa tế trục lê hoa lạc,
Hoàng điểu thì kiêm bạch điểu phi.
Túng ẩm cửu phan nhân cộng lạc,
Lãn triều chân dữ thế tương vi.
Lại tình cánh giác Thương Châu viễn,
Lão đại đồ thương vị phất y.

Bên sông vườn ngự mãi ngồi dai,
Mặt nước đền xuân lấp lánh soi.
Vàng trắng cùng bay, chim thấp thoáng,
Lê đào hoa rụng cánh tơi bời.
Vì ưa bét rượu, thường riêng phận,
Tính ngại chầu vua, khéo ngược đời.
Xiêm áo tuổi già chưa giũ nổi,
Bao giờ chỗ ẩn được về chơi.

dịch nghĩa

Trước rượu trên sông Khúc
Bên sông, ngoài vườn ngự, ngồi mãi không về
Cảnh cung điện lồng bóng nước trở nên lấp lánh
Hoa đào nhè nhẹ rụng theo hoa lê
Chim vàng đôi lúc bay cùng chim trắng
Thích uống cho thoả, nên lâu nay bỏ cả cuộc vui chung
Lười chẳng đi chầu, so thói thường thực là trái ngược
Vướng chuyện làm quan càng cảm thấy chốn Thương Châu xa vời
Những xót xa hoài: già rồi mà chưa được phủi áo!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.