Feb 28, 2020

Đường thi Việt Nam

Thơ Lan Hinh
Lan Hinh * đăng lúc 06:22:41 AM, Jul 01, 2009 * Số lần xem: 1270
Hình ảnh
Lan Hinh
#1


 

                                    

                                  Thủ Bút Lan Hinh 

 

Phỏng An Lạc Viên,
Hữu cảm

Thế đồ bôn tẩu khủng thông thông,
Hạnh đáo phương viên mặc khách phùng.
Vân độ Pháp Kiều trần mộng tỉnh,
Phong xuy Dình Liễu bách ưu không
Thảo hương nhiễu thạch lưu trì ngoại.
Ðiễu ngữ quy lâm hưởng vịnh trung.
Dục học trừng tâm cô ỷ hạm,
Tiêu sơ trúc kính tịch dương hồng.

Lan Hinh kính đề
Bính Dần niên , đào nguyệt (1986)

Chú thích :

An Lạc viên toạ lạc trong khuôn viên
ngôi chuà Lâm Tỳ Ny , Ðà Lạt.
Pháp Kiều và Ðình Liễu là tên cuả cảnh cầu và đình rất nên thơ trong quần thể hòn non bộ rong rêu ở vườn An Lạc.


Lan Hinh


*


Ðường đời chạy vạy bước truân chuyên,
Mùng gặp tao nhân hội cửa thiền.
Mộng tỉnh Pháp Kiều mây dẩn độ,
Sầu tan Ðình Liễu gió đưa duyên.
Ngoài ao hương cỏ vương triền đá,
Trong cảnh lời ngâm quyện tiếng chim.
Ðứng tựa bên thềm mong học Ðạo,
Tiêu sơ ngõ trúc bóng chiều nghiêng.

Ðức Minh dịch
(1986) .
Dã Hạc lan


Kỳ nhất


Dạ thâm phu toạ đối nùng hương,
Bách cảm khởi sinh uý trường.
Cựu hạc nhất du vô kiến tích,
Quy lai thùy liệu hoá băng lan.
Bính dần niên, trọng hạ.

(1986)


Lan Hinh tác*


Lan Dã Hạc

Bài thứ nhất

Ðêm sâu ngồi lặng giữa ngàn hương,
Cảm xúc bừng lên, ý ngút ngàn.
Hạc cũ lần bay nào để dấu,
Ai ngờ về hoá cánh băng lan.

Nhất Nguyên Nhiên dịch

(1986) .


 


 

Dã Hạc lan
Kỳ nhịMãn ban tử sắc ngưng yên vân,
U mật tư dung đơi muộn tâm.
Hoa chúng hạ lai duy chỉ nhĩ,
Tảo tương thu tín báo sơn nhân.

Bính dần niên, trọng thu. (1986) 
Lan Hinh tácLan Dã Hạc
Bài thứ hai


Tím thẫm một màu đặc khói mây,
Thâm trầm dáng đẹp nỗi niềm tây.
Hạ về hoa vắng riêng lan ấy,
Sớm báo tin thu sơn khách hay.

Trần Tuấn Mẫn dịch
(1986) .

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.