Apr 25, 2024

Cổ Thi Trung Quốc

Kích Nhưỡng Ca / Kích Nhưỡng Thi 擊壤歌
Khuyết Danh * đăng lúc 12:23:07 AM, Mar 31, 2013 * Số lần xem: 3743
Hình ảnh
#1

擊壤歌

Kích nhưỡng ca

Không biết tên người dịch:

日出而作,
日入而息;
鑿井而飲,
耕田而食。
帝力於我何有哉!

Nhật xuất nhi tác,
Nhật nhập nhi tức.
Tạc tỉnh nhi ẩm,
Canh điền nhi thực.
Đế lực ư ngã hà hữu tai!

Trời mọc ra làm
Trời lặn đi nghỉ
Đào giếng mà uống,
Cày ruộng mà ăn.
Vua giúp sức ư, ta chằng cần
 

dịch nghĩa:

Mặt trời mọc thì làm việc,
Mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.
Đào giếng mà uống,
Cày ruộng mà ăn.
Vua giúp sức cho ta, nào có chuyện đó.


"Đế vương thế kỷ" 帝王世紀 chép: Đời vua Nghiêu, thiên hạ thái bình, bách tính vô sự, có ông lão chơi trò ném que hát bài ca này. Đây được coi là bài dân ca cổ nhất của Trung Quốc được lưu truyền tới nay. Tuy nhiên cũng có những thuyết nghi ngờ việc bài ca này được sáng tác vào thời đó. Lại có thuyết cho rằng bài ca này ý nói nên tự lực cánh sinh, không thể trông chờ vào giai cấp thống trị.


*******

Kích Nhưỡng Thi :

Phú quí như tương trí lực cầu ,
Trọng Ni niên thiếu hợp phong hầu .
Thế nhân bất giải thanh thiên ý ,
Không sử thân tâm bán dạ sầu .

* Dịch nghĩa::

 Nếu đem sức của trí tuệ mà tìm được giàu sang thì Trọng Ni (Khổng Tử) phù hợp việc phong hầu từ thời tuổi trẻ. Người đời không hiểu ý trời xanh nên để tâm mình buồn suông lúc nửa đêm.

 Thơ Kích Nhưỡng:-

Thông minh xoay nổi sang giàu,
Trọng Ni ắt đã phong hầu thời niên.
Thế nhân khó giải ý Thiên
Canh khuya lòng bỗng buồn nghiêng ngữa sầu

huệthu 


*Chú thích:-

Thơ Kích Nhưỡng: Nhưỡng là nhạc cụ gõ thời cổ, làm bằng gốm. Người xưa gõ vào nhưỡng để đọc thơ, vè trong các cuộc vui dân gian. Lối diễn xuất ấy gọi là Kích Nhưỡng. Những bài hát ấy tập hợp thành Kích Nhưỡng thi.


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.