Aug 19, 2022

Cổ thi Việt Nam

XUÂN CẢNH - Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), * đăng lúc 11:53:01 PM, Feb 24, 2013 * Số lần xem: 3230
Hình ảnh
#1

春 景 - 陳 仁 宗

楊 柳 花 深 鳥 語 遲
畫 堂 檐 影 暮 雲 飛
客 來 不 問 人 間 事
共 倚 欄 杆 看 翠 微

XUÂN CẢNH - Trần Nhân Tông

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiền mẫn mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ỷ lan can khán thúy vi

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.