Jun 24, 2024

Ký sự

Nhũng tấm hình mang lại Bình an, Thanh thản, Nhẹ nhàng...
Không biết tên tác giả * đăng lúc 02:59:39 PM, Jan 22, 2013 * Số lần xem: 2898
Hình ảnh
#1

Đối diện với mấy Chú Tiểu là những Quân Nhân chấp tay cung kính ,điều này dễ hiểu vì tuy Miến Điện do những Tướng Lảnh thống trị , nhưng tự dotín ngưởng vẫn được tôn trọng và Dân Tộc Miến Điện rất sùng bái Đạo Phật .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.